sábado, 11 de abril de 2009

Observació sessió jocs matemàtics

Bona tarda;
avui a la tarda he assistit a la classe de p-5 on l'alumne està escolaritzat; la mestra ha organitzat la classe en 8 grups dfe tal forma que cada grup (de quatre alumnes) jugava a un joc de taula relacionat amb conceptes matemàtics. En l'observació he procurat obtenir informació sobre l'actitud de l'alumne, el tipus de relació amb els altres tres companys en la realització dels jocs matemàtics, la motivació, el nivell de comprensió de les normes dels jocs i el tipus de relació dels companys vers l'alumne X.
Fins ara.

jueves, 2 de abril de 2009

observacions el joc simbòlic

Bon dia;
avui he observat l'alumne X en una situació de joc lliure (joc simbòlic). L'objectiu ha estat valorar quin tipus de joc fa, amb qui interacciona quan realitza aquests tipus de joc, quines característiques té aquest joc, quina realació s'estableix entre companys, quins discursos se'n deriven, si hi ha lideratge o sumisió...
Fins ara.

martes, 31 de marzo de 2009

documents

Avui m'he reunit un altre cop amb la tutora externa; en aquest cas l'objectiu de la trobada era comentar dos documents de què disposa el gabinet psicopedagògic i que em seran molt útils per al seguiment de l'alumne X.
El primer document és una matriu de presa de decisions sobre mesures i suports per a alumnes amb NEE. Aquest document em resultarà útil per ubicar l'alumne en l'anàlisi del procés d'intervenció psicopedagògica.
El segon document és una graella que et dóna la informació sobre la distribució setmanal de les activitats en les quals participa l'alumne X, dels emplaçaments escolars i dels serveis.
Fins ara.

sábado, 28 de marzo de 2009

la tutora externa

Bon dia;
Avui hem estat revisant conjuntament amb la tutora externa el pla de de treball.
Ha estat una reunió molt productiva on s'han abordat diversos aspectes.
Així doncs, per exemple, la tutora m'ha presentat una matriu d'avaluació psicopedagògica, que es porta terme en el centre. Hem estat valorant aquest document i l'hem constrastat amb el pla de treball que jo he proposat.
La reunió també ha servit per fer un seguiment de les actuacions que de moment he portat a terme per a recollir informació.
També hem comentat les característiques d'unes proves estandaritzades de tipus qualitatiu que em va proposar per avaluar l'adquisició de les matemàtiques.
Per últim m'ha proposat modificar la tercera fase d'intervenció (devolució de resultats i/o observacions). La tutora argumenta que amb un periode de temps tant curt (75 hores)és difícil obtenir resultats inmediats a partir de les propostes plantejades; que potser seria una bona opció plantejar una hipotètic pla individual per a alumne X, pensant ja en el canvi de cicle.
Fins ara.

miércoles, 25 de marzo de 2009

observacions a l'aula

Bona nit;
A lo llarg d'aquesta setmana he realitzat diverses observacions a l'aula de l'alumne X.
En aquestes observacions directes, he utilitzat diversos procediments per avaluar el context creat per la tutora així com el seu comportament.
Aquestes dades han estat enregistrades.

1. Enregistrament de les intervencions de la mestra al començament de la classe.
2. Enregistrament dels missatges que la mestra dóna durant la classe.
3. Enregistrament de pautes d'acció de la mestra per a la motivació de l'alumnat.
4. Observació de les característiques del disseny de les activitats.
5. Observació de les característiques de la interacció amb els alumnes.
6. Observació del procediments per a potenciar la interacció entre els alumnes.

Per a les taules d'enregistrament, he utilitzat el material de J. Alonso Tàpia (1995).Orientación educativa: teoría, evaluación e intervención (cap 7). Madrid: Síntesi.
Fins ara.

viernes, 20 de marzo de 2009

formulari

Bona tarda;
continuant amb el procés de recollida d'informació per a portar a terme la intervenció psicopedagògica, he sol.licitat al gabinet psicopedagògic del centre escolar el model de formulari de demanda per tal que la mestra tutora de l'alumne X l'ompli i així començar a concretar quina problemàtica pateix l'alumne.
El dilluns preguntaré al centre si puc penjar al bloc aquest document intern.

Fins ara.

lunes, 16 de marzo de 2009

Què n'opina la mestra

Avui he demanat a la tutora de l'alumne X sobre el que faig el seguiment, un escrit que descrigui aquells aspectes que més destacaria; amb això pretenc obtenir unes primeres informacions sobre l'actitud de l'alumne a l'aula, el tipus de relacions que té amb els seus iguals, el tipus de relació dels seus iguals vers ell, quina relació té amb ell, i com actua l'alumne amb la mestra, com està sent el seu procés d'escolarització al P-5.... etc.
Crec que aquesta descripció em permetra situar l'alumne en el seu context i començar a redefinir la demanda inicial.
Fins ara.